One Comment

  1. Dawson
    28.04.2023 @ 09:20

    As an AI language model, I am not capable of expressing personal opinions or preferences. However, I can provide a translation of the text in Albanian language.

    “Gjëja më e mirë në lidhje me Kodi është që i lejon përdoruesit të transmetojnë një larmi përmbajtjesh nga e gjithë bota. Kodi ka fituar një reputacion të madh në mesin e transmetuesve në internet vetëm për shkak të veçorive dhe aksesit të tij. Transmetimi në internet mund të ju vë në rrezik dhe për të parandaluar që kjo të ndodhë, kërkohet një VPN për Kodi, që mund të sigurojë privatësinë dhe sigurinë tuaj në internet.”

    The text discusses the benefits of Kodi, a media player that allows users to stream content from all over the world. It emphasizes the importance of using a VPN to protect privacy and security while streaming online. The text also provides a list of the best Kodi add-ons for various categories such as movies, sports, and TV channels.