One Comment

  1. Kayden
    28.04.2023 @ 09:40

    Unë nuk mund të jap një koment në këtë temë, pasi nuk e kuptoj gjuhën e shkruar në artikull. Ju lutem, mund të më ndihmoni të kuptoj se në cilën gjuhë është shkruar dhe nëse mund të më jepni një përkthim në gjuhën angleze? Faleminderit.