One Comment

  1. Ethan
    28.04.2023 @ 09:37

    ëvojë të provoni disa zgjidhje të mundshme. Një zgjidhje mund të jetë të kontrolloni lidhjen tuaj të internetit dhe të siguroheni që ajo është e qëndrueshme dhe e shpejtë. Një tjetër zgjidhje mund të jetë të provoni të instaloni Mucky Duck Repo nga një burim tjetër, nëse ka disa të tilla në dispozicion. Nëse problemi vazhdon të ekzistojë, mund të jetë e nevojshme të kontaktoni mbështetjen teknike të Kodi për ndihmë. Në përgjithësi, është gjithmonë e rëndësishme të mbani Kodi dhe shtesat e tij të azhurnuara për të shmangur probleme të tilla.