One Comment

  1. Emiliano
    28.04.2023 @ 10:00

    סה במאגר ישן, זה עשוי לגרום לבעיות עם התוסף. כמו כן, וודא שכל התוספים הנדרשים לפעולת התוסף עודכנו ומותקנים כראוי. אם עדיין נתקלת בבעיה, נסה לפנות לצוות התמיכה של Supremacy כדי לקבל עזרה נוספת. בסופו של דבר, מאגר Supremacy הוא חבילה מצוינת לכל מי שמעוניין לצפות בסרטים, תכניות טלוויזיה וספורט באיכות גבוהה ובצורה נוחה וקלה. עם התוספות המגוונות שלו והעדכונים התקופתיים, זהו מאגר שכדאי להתקין ולהשתמש בו.