One Comment

  1. Solomon
    28.04.2023 @ 09:49

    תגובה: אני מתרגשת לראות את האירוע הספורטיבי הזה, UFC 225. זה מרגש לראות את הלוחמים המקצועיים האלה מתמודדים זה בזה ומשתפרים את כישוריהם כל הזמן. אני מצפה לראות את המשחק בשידור חי באינטרנט ואני מודעת לכך שיש הרבה אפשרויות לצפייה בו. אני מקווה שהמשחק יהיה מרתק ומלא פעולה ואני מצפה לראות את הלוחמים האלה מתמודדים זה בזה בצורה מרשימה.