One Comment

  1. Jesus
    28.04.2023 @ 09:24

    פסקה זו מדברת על אשף Ares, המכיל טונות של תוכן מדיה ותוספות קודי של צד שלישי. המדריך מספק הוראות פשוטות כיצד להתקין את אשף Ares בגירסות שונות של Kodi. כדי להשתמש בכל התוספות הזמינות באשף, ייתכן שתצטרך להשתמש ב- VPN כדי לבטל חסימות גיאוגרפיות. אשף Ares חזר עם כתובת אתר חדשה והרבה מבנים חדשים, והוא נחשב לאחד האשפים הטובים ביותר לקודי.