One Comment

  1. Declan
    28.04.2023 @ 09:28

    יכול להשתמש ב-Raspberry Pi כדי להפעיל את Kodi על הטלוויזיה החכמה של LG. הנה הנוהל הקצר: התקן את Kodi על Raspberry Pi. חבר את Raspberry Pi לטלוויזיה החכמה של LG באמצעות כבל HDMI. התחבר לרשת הביתית שלך כדי להתחבר לאינטרנט. הפעל את Kodi על Raspberry Pi ותוכל ליהנות מקודי בטלוויזיה החכמה של LG. כיצד להשתמש בקודי בטלוויזיה החכמה של LG כדי להשתמש בקודי בטלוויזיה החכמה של LG, עליך להתקין את היישום על המכשיר המתאים ולחבר אותו לטלוויזיה. ישנם מספר דרכים לעשות זאת, כגון חיבור תיבת אנדרואיד או Chromecast לטלוויזיה החכמה של LG. כשהמכשיר מחובר, תוכל להפעיל את Kodi וליהנות מכל התכונות שלו על הטלוויזיה החכמה של LG.