One Comment

  1. Ali
    28.04.2023 @ 09:24

    אחרי זה, עקוב אחר השלבים הבאים כדי להתקין את טיטניום Kodi Build: פתח את הגדרות > מעבר למצב מומלץ > חכה לסיום ההורדה > חזור למסך הבית > בחר הוסף–ons > בחר התקן מקובץ zip > חפש את הקובץ שהורדת > לחץ עליו > המתן להתראה > בחר התקן מהמאגר > בחר את מאגר Supreme Builds > פתח תוספות לתוכנית > בחר את אשף הבונים העליון > לחץ על להתקין > המתן להתראה. לך לקודי בית מסך > בחר תוספות > פתח תוספות לתוכנית > בחר את אשף הבונים העליון > בחר Jarvis Builder > בחר את בניית טיטניום. עם התקנת טיטניום Kodi Build, תוכל ליהנות מכל התוספות הטובות ביותר עבור Kodi ולצפות בכל התכנים המועדפים עליך בקלות ובבטחון.