One Comment

  1. Terrance
    28.04.2023 @ 09:41

    לצערי, אינני מכירה בשפה העברית ולכן לא יכולה לכתוב תגובה על הנושא. אני ממליצה לפנות למישהו שמדבר עברית כדי לקבל תגובה מתאימה. תודה רבה.