One Comment

  1. Evan
    28.04.2023 @ 09:58

    از افزونه ها و تنظیمات مختلف پر شده و ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود. با ایجاد یک پروفایل جدید برای آزمایش افزونه ها ، می توانید از ایجاد مشکلات بیشتر جلوگیری کنید و به راحتی تنظیمات خود را بازیابی کنید. نحوه تغییر پروفایل در Kodi تغییر پروفایل در Kodi بسیار آسان است. برای تغییر پروفایل خود ، فقط کافی است به تنظیمات Kodi بروید و بر روی نام پروفایل خود کلیک کنید. سپس می توانید پروفایل دیگری را انتخاب کنید و به راحتی به آن تغییر دهید. مشکلات و اصلاحات پروفایل Kodi پروفایل های کدی بد ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود که می توان با انجام تعدادی اصلاحات رفع آنها را کرد. برای مثال ، ممکن است پروفایل شما به طور ناگهانی قطع شود یا تنظیمات پوسته در نمایه جدید حفظ نشود. برای رفع این مشکلات ، می توانید به تنظیمات Kodi بروید و تنظیمات پروفایل خود را بازیابی کنید. همچنین ، ممکن است