One Comment

  1. Aidan
    28.04.2023 @ 09:27

    Kodi е много полезен софтуер, който може да бъде използван на Raspberry Pi устройства. С него можете да гледате филми, телевизионни предавания, спортове на живо и много други неща. Инсталирането на Kodi на Raspberry Pi е много лесно и може да бъде направено в 6 стъпки. Но преди да започнете, трябва да имате някои необходими периферни устройства, като Raspberry Pi устройство, Ethernet кабел, HDMI кабел, MicroSD карта с памет и микро USB захранващ адаптер. Също така, ако планирате да гледате хапване, препоръчваме ви да закупите случаят Flirc Raspberry Pi, който предотвратява прегряването на платката. Инсталирането на Kodi на Raspberry Pi е много полезно и може да бъде направено от всеки, който има желание да гледа медийни файлове на своето устройство.