One Comment

  1. Sergio
    28.04.2023 @ 09:27

    ма наличен поток може да се дължи на няколко причини, като лоша интернет връзка или грешка в настройките на Kodi. За да решите този проблем, опитайте да рестартирате Kodi и да проверите интернет връзката си. Ако проблемът продължава, можете да опитате да изтриете и да инсталирате отново Ultimate IPTV добавката. Ако все още имате проблеми, можете да се свържете с техническата поддръжка на Kodi или на Ultimate IPTV. Важно е да имате най-добрата VPN за Kodi, за да защитите своята поверителност и да имате достъп до геоблокираното съдържание.